Staże zagraniczne

Grupą docelową wsparcia są wybrani Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 2.1 oraz 2.2 oraz ich pracownicy, do których obowiązków należy zarządzanie infrastrukturą badawczą, w tym w kierownicy jednostek, kierownicy laboratoriów, kierownicy i pracownicy działów administracyjnych i finansowych.

Staż w ramach projektu SIMS oznacza 4-5 tygodniowy wyjazd zagraniczny obejmujący pobyt w trzech typach jednostek naukowych zarządzających dużą infrastrukturą badawczą w tym:

 1. na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą (SUNY, Imperial College London, ETH, Westfälische Wilhelms-Universität Münster),
 2. w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym (Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, DESY, CERN),
 3. w światowej sławy firmie  o profilu High Technology (IBM, Philips, Intel, SAMSUNG).

Podczas stażu, uczestnicy będą mieli możliwość nabywania doświadczenia zarówno w jednostkach komercyjnych jak i publicznych, co pozwoli im przyjrzeć się procesom zarządczym tak z punktu widzenia nauki, jak i biznesu.

Celem stażu jest poznanie całości procesu zarządzania INFRASTRUKTURĄ BADAWCZĄ poprzez:

 • określenie celu jednostki badawczej i zdefiniowanie jej misji;
 • stworzenie katalogu usług badawczych, które jednostka jest w stanie oferować wewnątrz i na zewnątrz;
 • nabycie umiejętności przedstawienia swoich zasobów;
 • zbudowanie klarownej ścieżki proceduralnej dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych;
 • utrzymanie trwałości oraz płynności finansowej projektów infrastrukturalnych;
 • zwiększenie świadomości różnorodnych procesów, którymi należy zarządzać przy okazji zarządzania centrum badań stworzonym wokół aparatury;
 • poznanie mechanizmów i kultury współpracy z biznesem;
 • profesjonalne budowanie kadr i zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zaobserwowanie dobrych praktyk zarządczych i wdrożenie ich we własnej jednostce badawczej.