Staże zagraniczne: 4 z 4

Zapraszamy do aplikowania na staż!

ETAP I

  • Nabór zgłoszeń: 24.06.2013 do 7.07.2013 NABÓR PRZEDLUŻONY DO 10 LIPCA 2013!
  • Nadsyłanie formularzy w wersji papierowej: czekamy do 19.07.2013
  • Weryfikacja formalna zgłoszeń: 8-19.07.2013

ETAP II Rozmowy kwalifikacyjne: 22-26.07.2013 i 26-30.08.2013

ETAP III

  • Nabór zgłoszeń: do 19.09.2013
  • Nadsyłanie formularzy w wersji papierowej: czekamy do 27.09.2013
  • Weryfikacja formalna zgłoszeń: do 24.09.2013

ETAP IV Rozmowy kwalifikacyjne: 30.09 - 04.10.2013

(UWAGA! Są to wstępne terminy, które mogą ulec zmianie. Uwzględnimy też możliwości wybranych kandydatów)

Wyjazd…

1 miesiąc, między październikiem 2013 a grudniem 2014 roku.

Po powrocie…

do swoich organizacji badawczych, stażyści będą mieli możliwość wdrażania nowo nabytych doświadczeń w swoje bieżące działania i tworzenia nowej jakości zarządzania polską nauką. Uczestnicy projektu będą też pozostawali w kontakcie z instytucjami, które gościły ich na stażach, celem ewaluacji podejmowanych działań i monitorowania ich skuteczności.

Poszczególne grupy stażystów będą zachęcane do współpracy między sobą, do wymiany obserwacji i dzielenia się wypracowanymi osiągnięciami. Perspektywicznym celem projektu jest bowiem pomoc nie tylko poszczególnym jednostkom badawczym, ale stworzenie wzoru systemowego działania dla wszystkich instytucji naukowych w Polsce.