Staże zagraniczne: 2 z 4

Wybrane instytucje goszczące przygotują dla stażystów specjalny program obejmujący zagadnienia takie jak:

Obszary potrzeb wsparcia dotyczącego zarządzania IB i komercjalizacji badań naukowych
Zakres organizacyjno-prawny Zakres zarządczy
tworzenie form organizacyjno-prawnych: konsorcja, spółki, MCB budowanie kontaktów i relacji Nauka - Biznes; patrzenie na badania oczami Biznesu
PZP networking
IP pod kątem powyższych form organizacyjno-prawnych obsługa klienta
systemy i certyfikaty jakości marketing wyników badań; laboratoriów
prawo patentowe wizerunek, PR, komunikacja komercjalizacji
pomoc publiczna HR - zarządzanie kadrą managerów/doszkalanie
wzory regulaminów- użytkowanie IB ścieżka krytyczna projektów; analiza SWOT
wzory umów z przedsiębiorstwami zarządzanie ryzykiem technicznym/badawczym/finansowym
non-disclosure agreement współpraca z MŚP
etyka współpraca z liderami rynku (np. Hi-Tech)
ubezpieczenia sprzętu badawczego sugestie (wewnętrznego) wykorzystania IB
wsparcie działów finansowo-księgowych (np. VAT) zarządzanie wspólnym majątkiem
optymalizacja kosztów / opt. podatkowa szkolenia BHP, etc.
wybór kluczy rozliczeniowych działania na rzecz zmian systemowych

Kładziemy duży nacisk na to, by staże nie były jedynie serią wykładów i powierzchownym spojrzeniem na struktury instytucji goszczących. Nasi stażyści mają dogłębnie poznać procesy, dokumentacje i dobre praktyki, aby móc korzystać z gotowych wzorów rozwiązań dla własnych jednostek badawczych. Metody szkoleniowe jakie będą proponowane na stażach to, oprócz niezbędnej części teoretycznej, warsztaty, dyskusje i shadowing.