O projekcie

Lata 2007-2013, dzięki funduszom europejskim, a przede wszystkim dzięki doskonałym pomysłom na ich wykorzystanie, przyczyniły się do znakomitego rozwoju polskich jednostek badawczych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polskie instytucje naukowe wybudowały lub stworzyły nowoczesną infrastrukturę na światowym poziomie, przeznaczając na ten cel blisko 5 mld złotych. 

Beneficjenci POIG, którzy odnieśli tak znamienity sukces, stoją teraz przed wyzwaniem utrzymania trwałości swoich projektów, a tym samym zapewnienia najwyższej jakości zarządzania infrastrukturą badawczą.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów, NCBR zaprosił pracowników z wybranych polskich innowacyjnych uczelni oraz instytutów prowadzących badania naukowe, do wzięcia udziału w projekcie systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS). W ramach projektu, 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich organizacjach, wyjedzie na około miesięczne staże zagraniczne obejmujące pobyt:

  1. na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą,
  2. w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym,
  3. w światowej sławy firmie o profilu High Technology.

Ponadto, stażyści oraz 60 osób dodatkowo wspierających projekty badawcze w zakresie finansów, prawa i zarządzania, weźmie udział w szkoleniach organizowanych w kraju i dostosowanych do szczegółowych potrzeb polskich uczelni i instytutów.

Jednocześnie, będziemy zachęcać naszych Beneficjentów do zgłaszania nam własnych zapotrzebowań na usługi doradcze dotyczące specyficznych kwestii związanych z zarządzaniem infrastrukturą badawczą, a właściwych dla konkretnych instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami staży, szkoleń i usług doradczych proponowanych Beneficjentom w ramach projektu SIMS. Razem budujmy nową jakość zarządzania infrastrukturą badawczą w Polsce.