Staże zagraniczne: 3 z 4

Kto może wyjechać na staże?

W ramach projektu SIMS na staż wyjedzie 120 osób. Możesz aplikować na staż, jeśli jesteś pracownikiem Beneficjenta projektu SIMS i pełnisz funkcję:

  • kierownika projektu badawczego,
  • naukowca pracującego na dużej infrastrukturze badawczej,
  • kierownika laboratorium,
  • osoby odpowiedzialnej za budowanie strategii rozwoju naukowego w organizacji.

W trakcie rekrutacji będziemy wymagali, abyś dokładnie opisał/a nam swoją rolę w organizacji badawczej, przedstawił/a nam swoje doświadczenie badawczo-zarządcze w kraju i za granicą, a także przekonał/a nas do swojej wizji rozwoju polskiej nauki dzięki Twoim rewolucyjnym pomysłom. Wybór stażystów zostanie dokonany przez zespół niezależnych ekspertów i odbędzie się w procedurze konkursowej. Pamiętaj, aby zgłosić się na staż, powinieneś biegle posługiwać się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym wszystkich wykładów, warsztatów i spotkań.

Jak aplikować?

Procedura naboru do programu jest dwuetapowa i I etap to weryfikacja formalna zgłoszeń pod kątem spełniania łącznie następujących warunków:

  • zajmowane stanowisko i doświadczenie zawodowe umożliwiające wprowadzanie w życie dobrych praktyk dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą;
  • współpraca w międzynarodowych zespołach potwierdzająca zaawansowaną znajomość języka angielskiego;
  • dostępność na wyjazd na staż zagraniczny trwający około 1 miesiąca w okresie od października 2013 do grudnia 2014 r.

Aby wziąć udział w stażu prześlij do nas formularz zgłoszeniowy wraz ze swoim CV oraz listem motywacyjnym w języku angielskim w formie elektronicznej. W razie problemów pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Dodatkowo wydrukuj formularz zgłoszeniowy, przekaż do podpisu Rektorowi/Dyrektorowi i prześlij na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa z dopiskiem SIMS – DWPOIG – rekrutacja
 
W etapie II, wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Panel złożony z Komisji oceny potencjału Beneficjentów oraz zaproszonych ekspertów, którymi mogą być przedstawiciele: FNP, biznesu, instytucji publicznej uzyskującej przychody z wykorzystania infrastruktury badawczej komercyjnie, przedstawicieli Top500, stypendystów FNP.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą oceniani ze względu na ich motywację, możliwości działania i wizję. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych powstanie lista rankingowa osób kwalifikujących się na wyjazdy. W zależności od zainteresowania programem przewiduje się 1 bądź 2 nabory stażystów.