IV grupa SIMS - staż Niemcy

Autorstwo zdjęć: 
Martyna Kozłowska-Żukowska