Artur Bartkowiak - blog

CBIMO – Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

4 lipca 2014 21:19 -- Artur Bartkowiak

CBIMO jest jednostką o charakterze badawczo – wdrożeniowym, która dysponując zapleczem w postaci aparatury analityczno-badawczej oraz urządzeń/lini technologicznych w skali pilotażowej do niskoseryjnej produkcji, ma za zadanie wspieranie prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach, szczególnie tych z sektora MŚP. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń technologicznych znajdujących się w dedykowanych laboratoriach i hali technologicznej możemy otrzymywać w ramach prób przedwdrożeniowych m.in.