SIMS - zakończenie projektu

30 października 2015

31 października 2015, trwajacy blisko 3 lata projekt Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 i 2.2 POIG (angielski akronim SIMS) kończy się.

W tym czasie w ramach projektu:

- w stażach zagranicznych wzięło udział 120 przedstawicieli polskich jednostek badawczych
- w szkoleniach z zarządzania infrastrukturą badawczą 
organizowanych w Polsce wzięło udział blisko 300 osób 
- w specjalistycznym doradztwie wzięło udział 31 polskich jednostek naukowych

Do wszystkich jednostek biorących udział w projekcie, już w najbliższych dniach, dotrze publikacja pt. Nauka i biznes: modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej.

Wierzymy, że wiedza i narzędzia przekazane naszym Beneficjentom w całym cyklu projektu – stażach, szkoleniach i doradztwie – pozwolą na efektywne zarządzanie, nabytą w ramach działań 2.1 i 2.2 POIG, infrastrukturą badawczą.

W imieniu zespołu SIMS chcielibyśmy także serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie projektu SIMS za ich wkład i ogromną pomoc. Dziękujemy również NCBR za daną nam szansę poprowadzenia takiego wspaniałego przedsięwzięcia. Wierzymy, że jego efekty będą długotrwałe, a nasza wspólna praca przyniesie pozytywne zmiany dotyczące zarządzania infrastrukturą badawczą w Polsce.

Zespół SIMS