Publikacja „Nauka i biznes: modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej"

16 listopada 2015

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością przesyłamy publikację pt. „Nauka i biznes: modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej” podsumowująca wiedzę przekazaną w ramach projektu SIMS. 

Publikacja opracowana przez firmę Deloitte zawiera informacje z dziedzin model core facility, project management, business development, komercjalizacja wyników badań, finanse, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja, public relations i marketing.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji okażą się dla Państwa cenne i wspomogą efektywne zarządzanie infrastrukturą badawczą. 

Zespół SIMS