Aktualności

11 października 2013

4-8.11.2013 - Wprowadzenie do zagadnień zarządzania infrastrukturą badawczą - IBM - Warszawa

9-23.11.2013 - staż w Instytucie Badawczym Fraunhofera oraz na Uniwersytecie (Lipsk i Drezno) - Fraunhofer Society

2-13.12.2013 - staż w IBM Research w USA

9 października 2013

Z przyjemnością zawiadamiamy, że instytucjami goszczącymi stażystów projektu SIMS będą IBM T.J. Watson Research Center w USA oraz Fraunhofer-Gesellschaft z Niemiec.

Grupa pilotażowa rozpocznie szkolenie 4 listopada 2013.

Więcej informacji już wkrótce.

26 września 2013

Od 30 września do 4 października 2013 prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne z trzecią, ostatnią turą kandydatów na stażystów Projektu SIMS. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą oceniani ze względu na ich kompetencje pod kątem komunikatywności, wizji, motywacji oraz potencjału względem zarządzania dużą infrastrukturą badawczą, poszukiwania źródeł finansowania nauki, komercjalizacji badań, budowania szerokich kontaktów międzynarodowych oraz tworzenia przyszłościowej strategii zarządzania infrastrukturą badawczą w Polsce.

26 września 2013

W dniu 24 września zostały otwarte oferty dwóch instytucji, które potencjalnie mają gościć stażystów projektu SIMS. Ze względu na konieczność uzupełnienia przez oferentów elementów formalnych, ocena ofert będzie miała miejsce 4 października br. Po tym terminie Zespół SIMS będzie niezwłocznie informował stażystów o miejscu i datach wyjazdów stażowo-szkoleniowych.

27 sierpnia 2013

Projekt SIMS cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony konsorcjantów projektów, w których liderami są Beneficjenci projektu SIMS, toteż, z przyjemnością, ogłaszamy możliwość udziału w  październikowej rekrutacji pracowników jednostek-konsorcjantów. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy uczynić, aby ubiegać się o staż oraz ważne terminy dotyczące rekrutacji:

20 sierpnia 2013

Od 26 do 29 sierpnia 2013 prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne z drugą turą kandydatów na stażystów Projektu SIMS. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą oceniani ze względu na ich kompetencje pod kątem komunikatywności, wizji, motywacji oraz potencjału względem zarządzania dużą infrastrukturą badawczą, poszukiwania źródeł finansowania nauki, komercjalizacji badań, budowania szerokich kontaktów międzynarodowych oraz tworzenia przyszłościowej strategii zarządzania infrastrukturą badawczą w Polsce.

Strony