Aktualności

24 grudnia 2013
Dziękując wszystkim za udział i współpracę w tworzeniu projketu SIMS, a tym samym nowej jakości zarządzania infrastrukturą badawczą w Polsce składamy najserdeczniejsze życzenia Świąt pełnych Nadziei i Miłości oraz ciepła Rodzinnego domu wypełnionego zapachem pierników i choinki.   Zespół SIMS
10 grudnia 2013
Wszystkich zakwalifikowanych na trzecią i czwartą turę Uczestników Projektu SIMS informujemy, że umowy z załącznikami będą dostępne na naszej stronie do pobrania dopiero po 15 grudnia. W związku z tym ostatecznym terminem wysyłki podpisanych egzemplarzy do NCBR jest 15 stycznia 2014. Opóźnienie spowodowane jest doprecyzowywaniem dat wyjazdów dla Uczestników Projektu SIMS.  Zespół SIMS
25 listopada 2013

Wszystkich zakwalifikowanych na drugą turę Uczestników Projektu SIMS zapraszamy do zapoznania się oraz pobrania umowy z załącznikami. Są w niej zawarte informacje dotyczące wyjazdu, harmonogramu, zakwaterowania i diet. Uprzejmie prosimy, aby Państwo po zapoznaniu się z dokumentami, przesłali po dwa - podpisane oraz zaparafowane na każdej stronie - egzemplarze każdego z dokumentów, na adres: NCBR, Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. Na kopercie proszę umieścić dopisek Umowa SIMS - na przesyłki czekamy do 17 grudnia 2013.

14 listopada 2013
Od 11 do 22 listopada pierwsza pilotażowa grupa 30-stu stażystów Projektu SIMS ma możliwość poznawania zasad zarządzania infrastrukturą badawczą w Niemczech. Stażyści mogą przyjrzeć się jak funkcjonuje zarządzanie IB u naszych sąsiadów i nauczyć się dobrych praktyk w Instytucie Badawczym Fraunhofer w Lipsku oraz na Technische Universität Dresden. Koordynatorem stażu pilotażowego z ramienia Projektu SIMS jest —Martyna Kozłowska - Żukowska.
12 listopada 2013
Przedstawiamy materiały ze szkolenia stażystów pilotażu Projektu SIMS, prezentujące procedury monitorowania dochodów w projektach II osi piorytetowej POIG. Szkolenie odbyło się 8 listopada w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zostało poprowadzone przez Panów Huberta Domińskiego, Damiana Musiała oraz Przemysława Paczosa. Życzymy miłej lektury! Zespół SIMS 
4 listopada 2013
4 listopada wystartowała główna cześć Projektu SIMS - staże. Pierwsza, pilotażowa grupa stażystów Projektu została przywitana w Warszawie w Sound Garden Hotel. W oficjalnym otwarciu więły udział koordynatorki Projektu SIMS ze strony NCBR - Martyna Kozłowska-Żukowska, Anna Wasyłyszyn-Gajda, Olga Apanosowicz-Katłu-bej oraz Marta Pawlikowska-Olszta. Stażystów przywitali również przedstawiciele jednej z instytucji goszczących, IBM i koordynatorzy pilotażu -  dr Anna Topol, Renata Kuśmider, Krzysztof Masiewicz. 

Strony