Aktualności

11 marca 2014
Druga grupa stażystów Projektu SIMS od dwóch dni ma możliwość korzystania ze stażu w USA. Od 10 do 21 marca 30-osobowa grupa poznaje zasady zarządzania infrastrukturą badawczą w Stanach Zjednoczonych dzięki firmie IBM. Stażyści mogą nauczyć się jak zarządzać własnością intelektualną przy komercyjnym wykorzystaniu wyników badań, poznać mechanizmy współpracy uniwersytetów i instytucji badawczych z firmami oraz nauczyć się dobrych praktyk w IBM Research. Koordynatorem stażu drugiej grupy z ramienia Projektu SIMS jest Anna Wasyłyszyn-Gajda.
21 lutego 2014

Miło nam poinformować, że Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego napisała list otwarty do rektorów uczelni publicznych oraz dyrektorów instytutów badawczych dotyczący komercyjnego wykorzystania infrastruktury naukowej. 

19 lutego 2014
Już druga grupa stażystów Projektu SIMS ma możliwość korzystania ze stażu w Niemczech. Od 17 do 28 lutego 30-osobowa grupa poznaje zasady zarządzania infrastrukturą badawczą. Stażyści mogą przyjrzeć się jak funkcjonuje zarządzanie IB u naszych sąsiadów i nauczyć się dobrych praktyk w Instytucie Badawczym Fraunhofer w Lipsku oraz na Technische Universität Dresden. Koordynatorem stażu drugiej grupy z ramienia Projektu SIMS jest Anna Wasyłyszyn-Gajda.
30 stycznia 2014

Zespół SIMS poleca i zaprasza na konferencję "Big Data i Open Data Workshop" współorganizowaną przez ERF- AISBL oraz Elettra – Sincrotrone Trieste. Spotkanie odbędzie się w Brukseli w dniach 7-8 maja 2014 roku.

Celem konferencji będzie wypracowanie rozwiązań dla wyzwań, które stawia przed infrastrukturą badawczą "Big data". Drugiego dnia "Big Data i Open Data Workshop" odbędzie się dyskusja nad konkretnymi propozycjami rozwiązań w kontekście "Big data" i infrastruktury badawczej a Horyzontu 2020.

29 stycznia 2014

Przedstawiamy program wyjazdów na wyjazd stażowy SIMS dla wszystkich zakwalifikowanych Uczestników z tury II, III i IV.

7 stycznia 2014

W związku z wydłużającym się procesem uzgadniania terminów wyjazdów dla Uczestników III i IV tury Projektu SIMS (Q2 i Q3 2014), termin na dostarczenie dokumentów (umowa wraz z załącznikami) zostaje przesunięty do 3 lutego 2014 roku. W następnym tygodniu Uczestnicy tury III i IV zostaną powiadomieni za pomocą e-maili o możliwości pobrania dokumentów (umowa wraz z załącznikami) ze strony Projektu SIMS.

Zespół SIMS

Strony