Aktualności

30 czerwca 2013

Aby ułatwić Państwu rejestrację na staż i wypełnianie formularza rejestracyjnego, publikujemy instrukcję w formacie PDF.

19 czerwca 2013

W odpowiedzi na potrzeby beneficjentów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stworzyło projekt systemowy pn. Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS, który będzie realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki. Do uczestnictwa w nim zaproszeni zostali pracownicy najbardziej innowacyjnych polskich uczelni oraz instytutów, prowadzących badania naukowe, którzy otrzymają możliwość staży w najbardziej innowacyjnych jednostkach badawczych na świecie.

Strony