CBIMO – Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

4 July 2014 21:19 -- Artur Bartkowiak

CBIMO jest jednostką o charakterze badawczo – wdrożeniowym, która dysponując zapleczem w postaci aparatury analityczno-badawczej oraz urządzeń/lini technologicznych w skali pilotażowej do niskoseryjnej produkcji, ma za zadanie wspieranie prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach, szczególnie tych z sektora MŚP. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń technologicznych znajdujących się w dedykowanych laboratoriach i hali technologicznej możemy otrzymywać w ramach prób przedwdrożeniowych m.in. innowacyjne materiały opakowaniowe jak i gotowe opakowania oraz różnego rodzaju dodatki w postaci dyspersji i proszków. Jest to szczególnie istotne w skutecznym procesie weryfikacji możliwości uruchomienia produckji bez konieczności ponoszenia kosztów dodatkowych inwestycji m.in. przez partnerów gospodrczych. Stanowi to o unikalności CBIMO jako jednostki o strukturze hybrydowej tzn. naukowej i B+R.

 

Grupy tematyczne prac rozwojowych  i projektów wdrożeniowych obecnie realizowanych w CBIMO skupiają się wokół następujacych tematów:

1. Bioimmobilizacja żywych komórek oraz mikroorganizmów (m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz biotechnologia medyczna i przemysłowa);

2. Bioimmobilizacja substancji biologicznie aktywnych (m.in. dodatki do przemysłu spożywczego, kosmetycznego i chemii gospodrczej);

3. Otrzymywanie i formowanie innowacyjnych materiałów opakowaniowych (opakowania foliowe oraz celulozowe – papier i tektura);

4. Nowe techniki i technologie pakowania (m.in. opakowania inteligentne i bioaktywne).

 

Posiadając szerokie kontakty z licznymi partnerami naukowymi i przemysłowymi nasza jednostka jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę „od pomysłu do wdrożenia“ nowego lub zmodyfikowanego produktu w oparciu o własne opracowane rozwiązania i bogate doświadczenie zgromadzone przez pracowników CBIMO m.in. w branży opakowaniowej, spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej. 

Więcej informacji o CBIMO na stronie: www.cbimo.zut.edu.pl

oraz w krótkim filmie informacyjnym na serwisie YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=T3ie-AZehXc

Zachęcamy do kontaktu partanerów gospodarczych oraz jednostki nukowo-badawcze: e-mail cbimo@zut.edu.pl lub tel. 091-4496592