Moje konto

Grupą docelową wsparcia są wybrani Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 2.1 oraz 2.2 oraz ich pracownicy, do których obowiązków należy zarządzanie infrastrukturą badawczą, w tym w kierownicy jednostek, kierownicy laboratoriów, kierownicy i pracownicy działów administracyjnych i finansowych.

Instrukcja dla Kandydatów dotycząca rejestracji w Projekcie SIMS