Opisy Beneficjentów

4 July 2014 21:19 -- Artur Bartkowiak

CBIMO jest jednostką o charakterze badawczo – wdrożeniowym, która dysponując zapleczem w postaci aparatury analityczno-badawczej oraz urządzeń/lini technologicznych w skali pilotażowej do niskoseryjnej produkcji, ma za zadanie wspieranie prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach, szczególnie tych z sektora MŚP.

19 June 2014 4:51 -- bziolko
Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH zajmuje się:
  • technologią mowy (rozpoznawanie mowy, identyfikacja mówców, interfejsy głosowe, systemy dialogowe),
  • przetwarzaniem języka naturalnego,
  • soundtracingiem dla gier komputerowych,
  • teorią i zastosowaniami falek w rozpoznawaniu mowy, kompresji sygnałów i transmultipleksacji