Doradztwo

Doradztwo dopełnia zestawienia udogodnień, jakie NCBR proponuje Beneficjentom projektu SIMS. Ma ono za zadanie wskazywać drogi finansowe i prawne usprawniające działanie jednostek i pozwalające im na samodzielne utrzymanie infrastruktury badawczej, przy uzyskiwaniu z tego tytułu jak największych korzyści naukowych. Dodatkowo, posiada ono funkcję naprawczą i dotyczy wzmacniania szczegółowych kompetencji koniecznych do efektywnego zarządzania infrastrukturą badawczą. Kolejnym celem jest usunięcie niespójności systemowych w jednostkach badawczych, usprawnienie procesów i regulacji, stworzenie wewnętrznych płaszczyzn porozumienia pomiędzy badaczami a personelem administracyjnym a tym samym odhierarchizowanie i uproszczenie zawiłych procedur.

Katalog obszarów objętych doradztwem jest określany przez NCBR w porozumieniu z Beneficjentami, którzy mają w ramach projektu przyznany limit godzin doradztwa wynoszący do 40 godzin. Zapraszamy Beneficjentów do występowania z wnioskami o doradztwo w ramach projektu. W tym celu należy zwrócić się do nas przesyłając drogą elektroniczną krótki opis obszarów potrzebnego wsparcia oraz listę proponowanych uczestników szkolenia (badacze, kwestura, dział prawny, etc.). Po otrzymaniu zapytania zgłosimy się do odpowiednich grup ekspertów i konsultantów, którzy pomogą naszych Beneficjentom rozwiązać najbardziej istotne kwestie zarządcze.

Po skorzystaniu z usługi Beneficjent zobowiązany będzie do przygotowania protokołu odbioru usługi doradczej zgodnie z załączonym wzorem (plik do pobrania)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich zapotrzebowań i korzystania z usług doradczych oferowanych w ramach projektu SIMS.