Beneficjenci

Grupą docelową wsparcia są Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 2.1 oraz 2.2 oraz ich pracownicy, do których obowiązków należy zarządzanie infrastrukturą badawczą, w tym w kierownicy jednostek, kierownicy laboratoriów, kierownicy i pracownicy działów administracyjnych i finansowych.

Lista beneficjentów

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Główny Instytut Górnictwa
 3. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Odlewnictwa
 7. Instytut Technologii Elektronowej
 8. Politechnika Gdańska
 9. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 10. Politechnika Świętokrzyska
 11. Politechnika Śląska
 12. Politechnika Warszawska
 13. Politechnika Wrocławska
 14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 15. Uniwersytet Jagielloński
 16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 17. Uniwersytet Warszawski
 18. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 19. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 20. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 21. Instytut Fizyki PAN  
 22. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 23. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 24. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
 25. Instytut Metali Nieżelaznych
 26. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 27. Uniwersytet w Białymstoku
 28. Politechnika Łódzka
 29. Politechnika Poznańska
 30. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 31. Uniwersytet Śląski
 32. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 33. Uniwersytet Humanistyczo-Przyrodniczy w Kielcach
 34. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 35. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 36. Instytut Paleobiologii PAN
 37. Instytut Agrofizyki PAN
 38. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 39. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 40. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 41. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 42. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 43. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 44. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 45. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 46. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 47. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 
 48. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 49. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 50. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 51. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 52. Politechnika Lubelska
 53. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 54. Uniwersytet Rzeszowski
 55. Instytut Nawozów Sztucznych
 56. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Projekt będzie także pośrednio oddziaływał na:

 • pozostałych beneficjentów instytucji, które nie będą brały udziału w projekcie, a mogą podjąć współpracę z beneficjentami projektu (instytucjami) polegającą np. na realizacji wspólnych projektów badawczych, wspólnym zarządzaniu infrastrukturą badawczą, współpracy w zakresie transferu technologii,
 • jednostki naukowe i uczelnie, niebędące beneficjentami projektów w ramach II osi priorytetowej POIG, które będą mogły nawiązać współpracę w ww. zakresie,
 • przedsiębiorców chcących podjąć współpracę z jednostkami naukowymi poprzez prowadzenie wspólnych badań w oparciu o infrastrukturę wytworzoną dzięki realizacji projektów w ramach II osi priorytetowej POIG, zamawiający badania oraz komercjalizujący ich wyniki.